Innovatiemanagement

Verhoog uw innovatievermogen

Innovatie: iedereen wil het of is er mee bezig. Maar wat is innoveren eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat je er als organisatie beter in wordt?

Innovatiemanagement

Innovatie lijkt vaak ongrijpbaar en gaat gepaard met veel onzekerheid. Toch is er bij innovatie wel degelijk sprake van een proces dat bestuurd kan worden. Door dat op de juiste manier te doen wordt de kans op succes vergroot en stijgt het innovatievermogen van de organisatie. Organisaties die succesvol weten te innoveren hebben innovatieroutines opgebouwd die werken.

Het gaat aan de ene kant om de strategische inbedding van innovatie in de organisatie, wat leidt tot het vaststellen van doelstellingen en mijlpalen. Aan de andere kant gaat het om de operationele routines van innoveren, het innovatieproces. Dat proces omvat alle activiteiten die voor innovatie van belang zijn, zoals het stimuleren en selecteren van ideeën, het uitwerken, testen en introduceren van nieuwe producten, maar ook het doorontwikkelen van bestaande innovaties.

Types innovatie

Elke fase in het proces kent zijn specifieke eisen en activiteiten. Goed innovatiemanagement houdt hier rekening mee. Daarnaast is het belangrijk om vooraf te definiëren welk type innovatie er wordt nagestreefd. Incrementele, geleidelijke innovatie vraagt bijvoorbeeld een heel andere aanpak dan radicale innovatie. Bij het eerste type past een mechanische structuur en een strakke projectsturing, bij het tweede past een organische structuur en een hoog probleemoplossend vermogen.

Steeds vaker is er sprake van open innovatie, waarbij wordt samengewerkt met andere organisaties, met leveranciers of zelfs met klanten. Gebruik maken van een netwerk kan veel voordelen bieden, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van kennis. Aan de andere kant wordt het innovatieproces complexer en is er wezenlijk andere sturing nodig. Vaak beseft men dat niet en gaat het mis.

Benieuwd naar onze aanpak?

Wilt u een hogere slagingskans van uw innovatieprojecten? Bent u van plan om met andere partijen samen te gaan innoveren? Of wilt u het innovatievermogen van uw organisatie en personeel verhogen? Aan de hand van een vrijblijvend gesprek kunnen we een analyse van uw situatie maken en kijken we wat we daarin kunnen betekenen.