Diensten

Focus op strategische vernieuwing

In welke bedrijfstak u ook actief bent, waarschijnlijk wordt u geconfronteerd met de impact van digitalisering en alles wat daarmee samenhangt. Organisaties staan voor de lastige taak hun efficiency te verhogen terwijl ze ook in moeten spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Sulver Consulting heeft haar roots in de media, een sector die als geen ander in hoog tempo transformeert. Deze ervaring en kennis zetten we in ten dienste van andere organisaties. Of het nu is bij het bepalen van de (digitale) strategie, een daadkrachtige uitvoering daarvan, de introductie van nieuwe business -en organisatiemodellen of het leiden van een veranderprogramma. 

Hieronder treft u een overzicht van onze belangrijkste activiteiten. 

Innovatiemanagement

Innovatie lijkt vaak ongrijpbaar en gaat gepaard met veel onzekerheid. Toch is er bij innovatie wel degelijk sprake van een proces dat bestuurd kan worden. Door dat op de juiste manier te doen wordt de kans op succes vergroot en stijgt het innovatievermogen van de organisatie.

Strategie en bedrijfsvoering

Er bestaan verschillenden manieren om tegen strategie aan te kijken. Sommigen zien het als een bewust vormgegeven stappenplan voor de toekomst, zoals Chandler in de jaren 60. Hij definieert strategie als het vaststellen van de lange-termijn doelen van een organisatie, en het uitvoeren van activiteiten en

Samenwerking tussen organisaties

Samenwerking tussen organisaties is vaak nuttig en nodig, maar is nooit vanzelfsprekend en makkelijk. Het gaat gepaard met veel gedoe, coördinatiemechanismen zijn complex, en het vergt veel bestuurlijke inspanning en afstemming. Uit onderzoeken komt naar voren dat slechts 30% tot 50% van alle allianties succesvol is.

Programmamanagement

Een programma is het geheel van tijdelijke activiteiten en projecten waarmee een complexe strategisch vernieuwing wordt gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het herstructureren van organisaties, invoering van organisatiebrede verbeteringen of een wezenlijke koerswijziging van het bedrijf. Klassiek projectmanagement blijkt in zo’n situatie niet goed te werken. Doelstellingen

“Innovation is a bottoms-up, decentralized, and unpredictable thing, but that doesn’t mean it cannot be managed.”

–Eric Ries in The Lean Startup