Strategie en bedrijfsvoering

Van reflex naar reflectie

In onzekere en dynamische tijden is het verleidelijk minder aandacht te schenken aan strategievorming. Maar juist nu is het van belang de koers te bepalen, zonder er een tijdrovende excercitie van te maken.

Strategie en bedrijfsvoering

Er bestaan verschillenden manieren om tegen strategie aan te kijken. Sommigen zien het als een bewust vormgegeven stappenplan voor de toekomst, zoals Chandler in de jaren 60. Hij definieert strategie als het vaststellen van de lange-termijn doelen van een organisatie, en het uitvoeren van activiteiten en toewijzen van middelen waarmee deze doelen behaald kunnen worden.

Later zijn er andere opvattingen ontstaan. Managementdenker Mintzberg concludeert dat strategie vaak niet rechtlijnig en planmatig is, maar  adaptief en onbewust. Hij noemt strategie “een patroon in een stroom beslissingen”. De definities die zijn ontstaan hebben één ding gemeen: het gaat om de lange-termijn richting van organisaties. 

Vanwege de toenemende dynamiek en onvoorspelbaarheid van die lange termijn, groeit de laatste jaren de behoefte aan strategische wendbaarheid. Daarbij gaat het erom de organisatie zo in te richten dat die makkelijk kan inspelen op veranderingen. Dat vraagt onder andere:

  • – Meer participatie in netwerken met andere organisaties.
  • – Flexibel om kunnen gaan met prioriteiten en doelstellingen.
  • – Professionals die in staat zijn om permanent flexibel te werken.
  • – Een naar buiten gerichte blik.

Context

Al deze manieren van kijken naar strategie zijn nog steeds van waarde. In onze visie is het belangrijk om hierbij maatwerk toe te passen; bepaal aan de hand van de context en aard van de organisatie welke manier van strategievorming nodig is. In sommige gevallen biedt een compact traject al voldoende richting om het bedrijf verder te helpen. Bijvoorbeeld een analyse aan de hand van het Business Model Canvas of het opsporen van nieuwe kansen volgens de Blue Ocean Strategy.

We zien strategievorming niet als een losstaande, abstracte excercitie, maar nauw verbonden met de uitvoering. Een goede strategie is zonder waarde als de bedrijfsvoering er niet op aansluit. Er moet in samenhang worden gekeken naar zaken als financiële sturing, geschiktheid van het personeel, de integratie van IT-systemen, effectieve marketing en innovatievermogen. Het initiëren van veranderingen is niet genoeg; ze zullen blijvend onderdeel moeten worden van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Behoefte aan vernieuwing?

Zoekt u begeleiding bij de vernieuwing van de strategie? Zijn er veranderingen nodig, maar komen die moeilijk van de grond? Is de organisatie nog wel goed ingericht voor de uitdagingen van deze tijd? Sulver Consulting werkt graag samen met u aan de oplossing.