Programmamanagement

Samenhang en resultaat

Strategische doelstellingen zijn meestal complex en lastig te realiseren. Programmamanagement zorgt voor concrete resultaten, met een scherp oog voor alle stakeholders.

Programmamanagement

Een programma is het geheel van tijdelijke activiteiten en projecten waarmee een complexe strategisch vernieuwing wordt gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het herstructureren van organisaties, invoering van organisatiebrede verbeteringen of een wezenlijke koerswijziging van het bedrijf. Klassiek projectmanagement blijkt in zo’n situatie niet goed te werken. Doelstellingen zijn abstract en er bestaan nog veel onzekerheden.

Een programma-aanpak kan dan uitkomst bieden: daarmee wordt worden de inspanningen op  een gecoördineerde en samenhangende manier verricht, met aandacht voor de belangen van alle stakeholders.

Wanneer nodig?

Programmamanagement is van waarde als:

  • – de doelen complex, abstract of tegenstrijdig zijn
  • – er een ingrijpende verandering gerealiseerd moet worden
  • – er meerdere organisaties bij betrokken zijn en het gewenste doel niet kan worden afgedwongen
  • – men versnippering van geld, tijd en energie wil voorkomen
  • – er sprake is van een roerige omgeving met voor- en tegenstanders

Soms wordt er met een schone lei begonnen, maar geregeld is er sprake van een vastgelopen situatie die hersteld moet worden. De inspanningen en doelen zullen eerst helder gemaakt moeten worden; dan wordt de overlap zichtbaar en kunnen er prioriteiten gesteld worden.

Meer weten?

Heeft uw organisatie moeite met het behalen van strategische doelen? Zijn er teveel projecten die verzanden? Informeer vrijblijvend of onze programma-aanpak een geschikte oplossing kan zijn.